BlackBerry
flow-image

Pag-iwas at Pagresolba sa Ransomware

此資源發佈者為:BlackBerry

Ang pandaigdigang mga gastusin sa pinsala dahil sa ransomware ay inaasahang aabot nang $20 bilyong sa 2021. Kasama rito hindi lang ang mga pagbabayad ng ransom, kundi pati ang mga gastusin para sa pag-recover at pagresolba, kawalan ng pagiging produktibo, pinsala sa reputasyon, at higit pa. Sa kabila ng mga alam na panganib, maraming firm ang nananatiling hindi gaanong handa para sa pag-atake ng ransomware o para sa resulta nito.

Mabilis na sinusuri sa solution na ito kung paano nababawasan ng portfolio ng ransomware software at mga service solution ng BlackBerry ang mga panganib at epekto ng mga insidente ng ransomware.

立即下載

box-icon-download

必填欄位*

請同意這些條款。

一旦申請此資源,即表示您同意我們的使用條款。所有資料受我們的隱私權注意事項保護。如有任何其他問題,請發送郵件至:dataprotection@headleymedia.com