BlackBerry
flow-image

Pitong Diskarte para Secure na Bigyang-Daan ang Mga Manggagawa sa Malayo

此資源發佈者為:BlackBerry

Handa ba ang iyong organisasyon na secure na suportahan ang malawak na hanay ng mga manggagawa sa malayo sa pagsisimula ng isang pandaigdigang pandemya?

Kapag inilahad ang groundwork para secure na bigyang-daan ang workforce sa malayo, posible itong makatulong o makapinsala sa kakayahan ng kumpanya na panatilihin ang mga pagpapatakbo ng negosyo sakaling mangailangan sa isang krisis na manatili sa bahay ang malaking populasyon. Nagbibigay ang whitepaper na ito ng mga insight tungkol sa mga pangunahing bahaging pagtutuunan at gabay para sa mga organisasyon kapag pinag-iisipan ang mga pinakamahusay na opsyon sa solution para suportahan ang secure na manggagawa lang sa malayo.

立即下載

box-icon-download

必填欄位*

請同意這些條款。

一旦申請此資源,即表示您同意我們的使用條款。所有資料受我們的隱私權注意事項保護。如有任何其他問題,請發送郵件至:dataprotection@headleymedia.com