Intel
flow-image

Pagpapabilis sa Digital na Pagbabago

此資源發佈者為:Intel

Ano ang halaga ng pagkakaroon ng mga nakakonektang device na nagbibigay ng real time na impormasyon?

Sa podcast na ito, malalaman mo:

  • Kung paano gumawa ng business case para sa digital na pagbabago
  • Ang mga paraan para gumamit ng building-block na paraan para pabilisin ang pag-deploy at bawasan ang mga gastusin
  • Kung bakit mahalaga ang teknolohiya ng Internet of Things (IoT) sa mabilis na nagbabagong larangan ng retail

Alamin ngayon.

立即下載

box-icon-download

必填欄位*

請同意這些條款。

一旦申請此資源,即表示您同意我們的使用條款。所有資料受我們的隱私權注意事項保護。如有任何其他問題,請發送郵件至:dataprotection@headleymedia.com